Dream of ESC Volunteers S04 SONLANDI

Projenin amacı, yerel ve Avrupa düzeyinde daha iyi bir etki elde etmek için Dijital Diplomasi, genç gönüllülük çalışması ve yaygın eğitimi birleştirerek gençlerin dahil edilmesini desteklemektir. Bu proje ile (gönderen ve ev sahibi kuruluş), gençlerin uluslararası ilişkilere katılımını destekleyen en iyi dijital diplomasi uygulamalarını geliştirmek, paylaşmak ve yaymak amaçlanmıştır.

Amaç ve Hedefler

Projenin amacı, Türk gönüllülerinin yetkinliklerini geliştirerek kapasitelerini ve dayanışmalarını artırmak, uluslararası işbirliği için yaygın eğitim yoluyla BİT'in olanakları hakkında farkındalık yaratarak gençlik kampında gönüllü çalışmaları için somut faaliyetler başlatmaktır.

Amacına ulaşmak için projenin aşağıdaki belirli hedefleri vardır:

  1. Gönüllülerin, projelerinde medya araçlarını kullanırken beceri ve diplomasi tutumlarını geliştirmelerini sağlamak için desteklemek.
  2. Resmi olmayan metodolojileri kullanarak Türkiye, Avusturya, İspanya ve Rusya arasında demokratik süreçlerde ve sivil toplumda gençliğin e-katılımı alanında yenilikçi uygulama alışverişini teşvik etmek;
  3. ESC gönüllülerini, BİT kullanarak yerel gençleri içeren veya bunlara fayda sağlayan ve tüm düzeylerde (yerelden Avrupa düzeyine) sosyal içermeyi teşvik eden kaliteli etkinlikler geliştirmede desteklemek;
  4. Gençler için yaygın eğitim, çevrimiçi araçları ve metodolojiyi (entelektüel çıktı) keşfetmek, geliştirmek ve yaymak;

Demokratik gençlik katılımında elektronik araçların yönlerini anlamak, gençlik örgütlerinin etki ve karar almada ön saflar haline gelmesine ve gençlerin karar alma sürecine erişimini ana akımlaştıran ulusal ağlarda eğitimli çoğaltıcılar olarak hareket etmelerine imkan sunmak.

Türk, Avusturya, İspanyol ve Rus STK'larından oluşan ortaklığımız, gençlerin yeteneklerini keşfedebilmeleri için ilham veren, ilerici yaşam tarzını teşvik eden, sosyal inovasyonlar yaratabilen aynı zamanda sosyal adalet ve herkesin gelişebilmesi için refah ortamı sağlamaktadır.

2016 yılından bu yana çalışan STK'larımız, çoğaltıcılar ve gençlerle birçok hak ve fırsata kavuştu ve şimdi büyük kamp platformunda gençlerle olan çalışmaları yoğunlaştırmayı amaçlamaktadır.

Proje ortakları

  • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Türkiye), Koordinatör

  • Associazione Kala Onlus (İtalya), Ortak

Proje koordinatörü
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Proje türü

Avrupa Dayanışma Programı
Gönüllülük Faaliyeti

Proje numarası
2020-1-TR01-ESC11-086643
Proje süresi
01.03.2020 - 30.09.2021

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği
Mozaik Human Resources Development

Yenimahalle Mahallesi, 3115. Sokak
Altay Apartmanı 7/4
TR55270 Samsun

Tel.: +90 362 233 50 55
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hareketlilik: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2020 Mozaik Human Resources Development