Positive thinking for N.E.E.Ts and E.S.Leavers Re-engagement DEVAM EDİYOR

Okuldan erken ayrılma, Avrupa ülkeleri arasında yaygın bir olgudur ve Avrupa eğitim gündemindeki ana zorluklardan birini oluşturmaktadır.

Gençlerin NEET olmaları ya da erken yaşta (ESL) okulu bırakmaları onları toplumdan dışlanma riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Veriler, üst ve orta öğretim eksikliğinin işgücü piyasasına başarılı bir girişin önünde önemli bir engel olduğunu ve NEET olan altı gençten birinin şimdiki ve gelecekteki işsizlik maaşı cezalarıyla stres, dışlanma gibi önemli psikolojik sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir.

Bu proje NEET veya ESL olmanın düşük motivasyon, düşük esneklik, inisiyatif ve proaktivite ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu göz önüne alınarak CSC tarafından dezavantajlı grupların kendilerine olan güvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmak için uygulamaya karar verilmiştir.

Projenin ana hedefleri:
-Gençlik çalışanlarına, NEET'ler ve ESL için etkili bir şekilde mentor olarak hareket etme ve onları topluma yeniden katılımlarında desteklemek, yetkinlikleri ve gerekli araçları sağlamak.
- Gelecekte yapılacak seçimler için öz farkındalık, özgüven ve motivasyonu teşvik ederek NEET'leri ve ESL’leri kendi potansiyellerini ve becerilerini yansıtacak ve keşfedecek şekilde desteklemek.
- Deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşılması ve Erasmus + ağ kurma ve gençlik alanında işbirliği fırsatları konusunda farkındalık yaratmak.

Proje ortakları

 • CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI (İtalya), Koordinatör

 • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Türkiye), Ortak

 • Inter Alia (Yunanistan), Ortak

 • Forum Za Slobodu Odgoja (Hırvatistan), Ortak

 • Izobrazevalni Center Geoss D.O.O. (Slovenya), Ortak

 • Associação Para Costumes Futuros (Portekiz), Ortak

 • Center For Intercultural Dialogue Association (Kuzey Makedonya), Ortak

 • Eurodynamis (İspanya), Ortak

 • Divadlo bez domova (Slovakya), Ortak

 • Pistes Solidaires (Fransa), Ortak

 • Einurð (İzlanda), Ortak

Proje koordinatörü
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Proje türü

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Proje numarası
2019-1-IT03-KA105-015635
Proje süresi
18.05.2019 - 17.05.2021

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği
Mozaik Human Resources Development

Yenimahalle Mahallesi, 3115. Sokak
Altay Apartmanı 7/4
TR55270 Samsun

Tel.: +90 362 233 50 55
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hareketlilik: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2020 Mozaik Human Resources Development