Together As One

Birbirinden sorumlu bireyler olarak toplumda barış içinde yaşamak için herkesin ortak noktası ve farklılıklarının ne olduğunun bilincinde olunması gerekmektedir. Bu bizi bir topluluğun parçası yapar. Küresel genç nüfus dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Bu nedenle gençlere yatırım kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için önemlidir.Çünkü gençler sadece herhangi bir ülkenin bugününü şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda geleceği de derinden etkiler.

Bu projenin amacı, gençlerin sosyal ve kişisel yaşamları içinde yararlı olabilecek ve hatta sosyal aktiviteler yoluyla geleceklerini etkileyebilecek yeni bir şeyler yaratmak için bazı yaşam boyu deneyimler ve fırsatlar elde etmek aynı zamanda küresel ve yerel deneyimler arasındaki bağlantıyı keşfederek kimliklerini geliştirmek ve aidiyet duygusu geliştirmektir.

Proje ortakları

  • Verein Multikulturell (Avusturya), Koordinatör

  • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Türkiye), Ortak

  • Non-governmental non-profit organization of research and social diplomacy "International Center "FALCOGROUP" (Rusya), Ortak

Proje koordinatörü
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Proje türü

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Proje numarası

2018-2-AT02-KA105-002193

Proje süresi

01.08.2018 - 31.05.2019

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği
Mozaik Human Resources Development

Yenimahalle Mahallesi, 3115. Sokak
Altay Apartmanı 7/4
TR55270 Samsun

Tel.: +90 362 233 50 55
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hareketlilik: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2020 Mozaik Human Resources Development