Fikrini Söyle

Gençler yapacakları etkinliklerle; temsili demokrasi mekanizmalarını yakından tanıma fırsatı yakalayacak; kendileri ve akranlarının birçok sorunlarını ve bu sorunları aktarabilme imkanı bulacaklardır. Ayrıca yine gençlerin sosyal hayatta daha fazla rol almak ve toplum içerisindeki sorumluluklarının bilincine varmaları da bu proje kapsamında öncelikli hedeflerdendir.

Yine proje kapsamında gençler yereldeki karar vericilerle biraraya gelme imkanı bulacakları gibi, diğer genç akranlarının da demokrasi ve katılımcılık konularında neler düşündükleri ele alınıp ortaya koyulması sağlanacakdır. Ayrıca Avusturya'da yapılacak proje haftasında gençler; Avrupa düzeyinde karar vericilerle biraraya gelme fırsatını bulup, ülkedeki demokrasi işleyişi ile ilgili deneyimler kazanacaklar ve bu proje sayesinde konuyla alakalı farkındalıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje ortakları

  • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Türkiye), Koordinatör

  • Samsun Valiliği (Türkiye), Ortak

  • Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi (Türkiye), Ortak

  • Verein Multikulturell (Avusturya), Ortak

Proje koordinatörü
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Proje türü

Gençlik Programı
Eylem 1.3

Proje numarası

TR-13-13-2013-R1

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği
Mozaik Human Resources Development

Yenimahalle Mahallesi, 3115. Sokak
Altay Apartmanı 7/4
TR55270 Samsun

Tel.: +90 362 233 50 55
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hareketlilik: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2020 Mozaik Human Resources Development