Sofie

SOFIE, ev sahibi toplumlar için en hassas konulardan biri haline gelen Avrupa’daki mülteci ailelerin sosyal entegrasyon ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir projedir. Temel amaç, dahil etme sürecini en etkin şekilde desteklemek için bütünsel bir araç seti, en iyi uygulama rehberleri ve eğitimler için müfredat oluşturmaktır.

Ortakların coğrafi konumu, mevcut mültecilerin Türkiye, İtalya, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsveç'ten geçtiği rotalara göre, SOFIE projesi bu konu ile ilgili önemli ortakların çoğunu kapsamaktadır. Bu nedenle, çevrimiçi aracın içeriği bu bölgelerdeki gereksinimlere göre geliştirilecektir.


Projenin Hedefleri:
• Proje, mültecilerin eğitimlerini sağlayarak diğer yandan da ev sahibi ülkede olan veya yeni gelmiş mülteci ailelerin ihtiyaçlarına daha iyi hazırlanmaları için eğitmenler ve gönüllüler tarafından eğitilmelerine katkıda bulunacaktır.
• Eğitimler, ikinci dilin (L2) öğrenim sürecine yönelik anne ve çocuk etkileşimi ve ev sahibi toplum hakkında önemli bilgi edinme sürecini içeren yenilikçi bir yöntemle bizzat hedef gruplara yönelik olacaktır.
• Anne ve çocuklar hedef alınarak, tüm aile katılacak, bilgilendirilecek ve doğrudan destek, ev sahibi ülkedeki hizmetler ve konumlar hakkında bilgi verecek olan Sofie Online Aracı ve platformu tarafından da sağlanacaktır.
• Eğitmenler ve özellikle mültecileri hedef alan faaliyetlerde yer alan birçok gönüllü, proje önlemleri ile günlük işlerine çok daha iyi bir şekilde hazırlanacaktır.
• Kuruluşlar için, mültecilere hizmet sunumunda destek vermeleri amacıyla gönüllülerin en iyi şekilde nasıl hazırlanacağına yönelik öneride bulunan bir Kılavuz geliştirilecektir.
• Aileler için bir sonraki çok önemli konu sağlık ve eğitimdir. Bu nedenle, eğitimler sadece dil öğrenmeye odaklanmayacak, aynı zamanda ev sahibi ülke dilinin ve mülteciyle ilgili konulardaki örneğin, sosyal sistem, eğitim ve işgücü piyasasının nasıl çalıştığı ile ilgili yönelimin yanı sıra nerede yardım alınacağı ve ev sahibi ülkede hizmet ve yönetimle nasıl başa çıkılacağı gibi bilgilerin kültürel olarak uygun ve anlaşılır bir şekilde sunulması için bir karışım sağlayacaktır.

Daha iyi hazırlanmış gönüllüler ve eğitimcilerin ev sahibi ülkelerde hizmet sağlaması iyileştirilebilir ve bu, Avrupa toplumlarında ana hedef gruplarının daha iyi dahil edilmesine hizmet edecektir.

Proje ortakları

  • Verein Multikulturell (Avusturya), Koordinatör

  • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Türkiye), Ortak

  • Stiftelsen Kursverksamheten Vid U-Auniversitet (İsviçre), Ortak

  • Cesie (İtalya), Ortak

  • Cardet (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Ortak

Proje koordinatörü
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Proje türü
Yetişkin Eğitimi Alanındaki Stratejik Ortaklıklar (KA204)
Proje numarası

2017-1-AT01-KA204-035083

Proje süresi

01.10.2017 - 31.03.2020

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği
Mozaik Human Resources Development

Yenimahalle Mahallesi, 3115. Sokak
Altay Apartmanı 7/4
TR55270 Samsun

Tel.: +90 362 233 50 55
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hareketlilik: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2020 Mozaik Human Resources Development