Dream of ESC Volunteers H01 SONLANDI

Uzun vadeli hedefimiz, gençlerin sosyal içermesini ve aktif katılımını artırarak ve yerel düzeyde gerçekleştirilecek gönüllülük faaliyetleriyle gençler arasında ortak bir dayanışma ruhu oluşturmak ve Avrupa'da olumlu bir değişim yaratmaktır. Kısa vadede, gönüllülerin erken çocukluk eğitimi, göç ve sosyal içerme alanlarındaki bilgi ve becerilerini genişletmek hedeflenmektedir. Hedef grup;

- Özellikle sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda dışlanma riski altında olan gençler;

- Önyargılar, stereotipler, ırkçılık ve sosyal dışlanma ve ayrımcılığa neden olan tüm bu davranışlarla karşılaşanlar;

Avrupa Dayanışma Birliğinin belirli hedeflerini takip ederek, projemiz:

- gençlere toplumda olumlu bir değişim yaratan, kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil, kültürel ve mesleki gelişimleri için becerilerini ve yeterliliklerini geliştiren, aktif vatandaşlıklarını ve işgücüne geçişlerini kolaylaştıran dayanışma faaliyetlerine kişisel katılım için sınırlı fırsatlar sunmaktadır.

- Katılımcıların, Avrupa Dayanışma Birliği ilkeleri dikkate alınarak yüksek kalitede çerçevelenmiş faaliyetlere dahil olmalarını sağlamak;

- Destekleri için kişiselleştirilmiş önlemler benimseyerek, özellikle daha az fırsata sahip gençler için sosyal içermeyi ve eşit fırsatları teşvik etmek;

- Gençlerin sosyal içermesini artırmak için örgütsel amacı olan proje ortakları arasında Avrupa işbirliğine katkıda bulunmak.

Ayrıca, mevcut AB Gençlik Stratejisi ve Avrupa Komisyonu'nun 2019-2027 yeni AB Gençlik Stratejisi önerisine uygun olarak proje şunları sağlamayı amaçlamaktadır:

- Gönüllü faaliyetlerin değerinin daha fazla tanınması ve gönüllü çalışmayı teşvik etme becerilerine ilişkin farkındalık;

- Gönüllüler için iyi çalışma koşulları ve kişisel zenginleşme kaynağı olarak faaliyetler gerçekleştirme imkanı;

- Kuşaklar arası dayanışma;

- Ulusötesi düzeyde etkili gönüllülük süreci.

Proje ortakları

  • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Türkiye), Koordinatör

  • Associazione Kala Onlus (İtalya), Ortak

  • Non-governmental non-profit organization of research and social diplomacy "International Center "FALCOGROUP" (Rusya), Ortak

Proje koordinatörü
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Proje türü

Avrupa Dayanışma Programı
Gönüllülük Faaliyeti

Proje numarası
2019-3-TR01-ESC11-079955
Proje süresi
01.03.2020 - 30.09.2021

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği
Mozaik Human Resources Development

Yenimahalle Mahallesi, 3115. Sokak
Altay Apartmanı 7/4
TR55270 Samsun

Tel.: +90 362 233 50 55
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hareketlilik: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2020 Mozaik Human Resources Development