FAME- Fake News and Safe Use of Online Media DEVAM EDİYOR

İnsanların sahte haberler ve yanlış bilgiler de dahil olmak üzere geniş çaplı dezenformasyona maruz kalması, modern toplumların temel zorluklarından biridir. Günümüzde herhangi bir bilgiyi sosyal medya aracılığıyla paylaşmak daha kolay bu nedenle gençler, internet ve sosyal medyanın ana kullanıcıları oldukları için bu dezenformasyondan en çok etkilenenlerdir.

Gençlik çalışmaları, gençlerin çevrimiçi geçirdikleri zamandan yararlanmalarına destek olmak, sanal dünyanın potansiyel risklerinin farkında olmak ve onlara aracılık edebilmek için gençlerin bilgi ve yeterliliklerini geliştirme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda FAME, gençlik çalışanlarının gençler arasında kritik ve dijital yeterlilikleri teşvik etme yetkinliklerini artırmanın yanı sıra onların hem gerçek hem de sanal olan topluluklara katılımlarını teşvik etme amacını taşımaktadır.
Projenin özel hedefleri:
• Gençlik çalışanlarını, medya okuryazarlığını, eleştirel düşünmeyi, e-katılımı artıran ve şiddet içeren radikalleşmeyi önleyen gençlerle daha iyi çalışacak yeterlilik ve yöntemlerle donatmak.
• Gençler arasında aktif vatandaşlığı ve katılımı teşvik ederek sahte haberlerin ve dezenformasyonun yayılmasına karşı koymak.
• Gençlik kuruluşlarının, gençlik çalışmaları alanında yaygın eğitimi teşvik etme ve AB ülkelerindeki diğer gençlik kuruluşları ile işbirliğini güçlendirme kapasitesine katkıda bulunmak.

Aktiviteler
FAME, Palermo'da (İtalya) yer alan ve 10 ortak ülkeden 34 katılımcıyı içeren 8 günlük bir eğitim olacak.
Eğitim Kursu etkinlikleri, gençlerin içinde yaşadıkları gerçekliğe bilinçli ve eleştirel bir bakış açısı benimseme becerilerini geliştirmek için resmi olmayan eğitim araç ve yöntemlerini kullanarak medya okuryazarlığı, eleştirel düşünme ve katılımın teşvik edilmesine odaklanacaktır. Gençlik çalışanlarını ve proje liderlerini bu alanda yeni beceriler, araçlar ve yeterlilikler geliştirmeye ve kazanmaya dahil edecek ve gençlere bilgi, beceri ve resmi olmayan araç transferlerini destekleyecektir.

Eğitim oturumları, katılımcı öğrenme, yaratıcı düşünme, beyin fırtınası, videolar ve vaka çalışmaları analizi, pratik / yaratıcı yaklaşımlar gibi yaygın eğitim yaklaşımlarına dayanacaktır.

TC aynı zamanda grup uyumunu, kültürlerarası diyaloğu ve farklı ülkelerin keşfini teşvik etmek, farklı konular üzerinde düşünmek, her kuruluşun çalışmalarını sunmak ve belirlemek için akşam etkinlikleri düzenleyecektir.

Katılımcılar ayrıca, Palermo'da bulunan STK'lara ve diğer kuruluşlara / derneklere çalışma ziyaretleri yaparak ve eleştirel düşüncenin ve medya okuryazarlığının yanı sıra aralarında aktif vatandaşlığın teşvik edilmesi için çalışarak yerel gerçekliği tanıma ve daha iyi anlama fırsatına sahip olacaklar.

Proje, farklı yaşlardan gelen farklı bakış açıları ve dezavantajlı geçmişe sahip kişilerin katılımı sayesinde kuşaklar arası diyaloğu teşvik etmek, kültürel alışverişi ve tartışmaları zenginleştirmek için farklı yaşlardan insanların katılımını büyük ölçüde teşvik edecektir.

Proje ortakları

  • Cesie (İtalya), Koordinatör

  • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Türkiye), Ortak
  • Mittetulundusuhing Continuous Action (Estonya), Ortak

  • Asociación Caminos (İspanya), Ortak

  • Asociacija "Aktyvus Jaunimas" (Litvanya), Ortak

  • Associação Para Costumes Futuros (Portekiz), Ortak

  • Merseyside Expanding Horizons Limited (Birleşik Krallık), Ortak

  • D'antilles Et D'ailleurs (Fransa), Ortak

  • Migration Miteinander E.V. (Almanya), Ortak

  • Asociatia Pentru Tineret Sakura (Romanya), Ortak

Proje koordinatörü
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Proje türü

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Proje numarası
2019-3-IT03-KA105-017529
Proje süresi
01.03.2020 - 30.09.2021

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği
Mozaik Human Resources Development

Yenimahalle Mahallesi, 3115. Sokak
Altay Apartmanı 7/4
TR55270 Samsun

Tel.: +90 362 233 50 55
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hareketlilik: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2020 Mozaik Human Resources Development