Casebook

Göçmenlerle çalışan "CASEBOOK Kariyer Rehberliği Uygulayıcıları" projesi, yetişkin göçmenlere verilen kariyer rehberliği hakkında bir dizi ek araç üretip, kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik bir kitap geliştirerek, düşük vasıflı göçmenlerin dahil edilme sürecini kolaylaştırmak amaçlanmıştır.

Bunlardan biri kariyer danışmanları ve sosyal hizmet uzmanlarına, diğeri ise kariyer danışmanları ve sosyal hizmet uzmanlarının eğitmenlerine ve ek vakalar için web tabanlı bir depoya yönelik iki E-ders olmak üzere planlanmış ve öğrenim için bilgilendirme kılavuzunun kullanımına ilişkin bir ön çalışma da geliştirilmiştir.

Bu proje, Türkiye, Avusturya, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık merkezli göçmenlerin desteklenmesi ve entegrasyonunda aktif olan ve göçmenlere odaklanan diğer projelerde, iş birliğinin yapıldığı bir kuruluş ağı tarafından sunulmuştur. Tüm ortaklar, göçün önemli ancak farklı özelliklere sahip olduğu ülkelere aittir.

Proje ortakları

  • Verein Multikulturell (Avusturya), Koordinatör
  • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Türkiye), Ortak

  • Elan Interculturel (Fransa), Ortak

  • Oxfam Italia Onlus (İtalya), Ortak

  • Merseyside Expanding Horizons Limited (Birleşik Krallık), Ortak

Proje koordinatörü
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Proje türü
Yetişkin Eğitimi Alanındaki Stratejik Ortaklıklar (KA204)
Proje numarası

2014-1-AT01-KA204-000973

Proje süresi

01.09.2014 - 31.08.2017

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği
Mozaik Human Resources Development

Yenimahalle Mahallesi, 3115. Sokak
Altay Apartmanı 7/4
TR55270 Samsun

Tel.: +90 362 233 50 55
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hareketlilik: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2020 Mozaik Human Resources Development