Tandem Now

Mentörlük, mentör (rehber) tarafından verilecek olan mentee (rehberlik hizmeti alan) ye gereken destek ve rehberliğin birebir ortamda gerçekleştirilmesidir. Gereken teşvik ve danışman ihtiyacı; dezavantajlı kökenden gelen kişinin (mentör) beceri ve deneyimlerini mentee ile paylaşması ile sağlanır. Mentör rol model olarak hareket eder ve mentee ye daha öncesinde düşünmedikleri, haberdar olmadıkları potansiyel iş fırsatlarını gösterir.

Mentörlük programının hedefleri;

 • Farklı kariyer fırsatlarını vurgulamak,
 • Gençlerin güçlü yanlarını tanıması için teşvik etmek,
 • Kaynakların, beceri ve yeteneklerin belirlemek,
 • Gençleri mesleki eğitim konusunda motive etmektir.

Gençlerin; ailelerinde ve yakın çevresindeki başarılı rol modellere sahip olması, kariyer planlaması, destek ve mesleki gelişimini kolaylaştırmaktadır. Ancak göç ve toplum içerisinde karşılaştıkları engeller nedeniyle köken ve etnik olarak dezavantajlı olan bu gençler, rol modele sahip olma konusunda şanslı değildir. TANDEM NOW, dezavantajlı olan gençlere, ihtiyaç duydukları bu rol modellerle bir araya gelmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu fırsat; onların hedeflerini başarmaları, kariyer fırsatları bulmaları, mesleki eğitim, yetenekli ve bilgili mentörlerin tecrübelerinden faydalanmalarını destekleyecektir. Mentör bir rol model gibi pozisyonunuzda destekleyici eğitimi sağlayacaktır. ‘Blended Mentoring’ programının bir parçası olarak, pratik yöntemler ve sosyal medyanın kullanımında beceri kazandırılması hakkında bilgi verilecektir.

Mentörler TANDEM NOW projesinde toplumun bir parçası haline gelecektir. Bu da ağ oluşturma, bilgilerin paylaşılması, tecrübe ve destek konusunda fırsat sağlayacaktır. Program hakkında başvuru formu ve daha fazla bilgi için: www.tandemnow.eu ‘Blended Mentoring’ programı yapılandırılmış ve esnek bir ortamda mentee ve mentörün birlikte çalışmasına imkân sağlar. Projenin bir parçası olan bu program; coğrafi veya geçici kısıtlamalara rağmen mentee ve mentör arasında iletişimi sağlamak için, sosyal medya ve iletişim teknolojilerin kullanımını teşvik eder. TANDEM NOW, daha öncesinde Tandem başlıklı AB projesinde ilk projede kazanılan kavramlar, materyaller, fikirler ve özellikle kazanılan deneyim üzerine inşa edildi. Tandem Now projesinin (2006-2007) ilerlemesi, mentör programı bilgi ve iletişim teknolojileri ve sosyal medyanın kullanımını gerektirir. İletişim gücünüz yüksek ve açık fikirli misiniz? İyi bir dinleyici misiniz? Diğer insanlarla paylaşmak istediğiniz beceri ve deneyimleriniz var mı? Dezavantajlı gençleri destekleyen AB projesi kapsamında çalışacak etnik olarak dezavantajlı mentörler arıyoruz.

Proje süresi: 2012 – 2014
Projenin uygulama yeri: Avusturya, İrlanda, Türkiye, İtalya, Almanya ve İspanya
Proje numarası: LLP-LDV-TOI-12-AT-0017

Proje ortakları

 • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği, Samsun - TÜRKİYE
 • Verein Multikulturell, Innsbruck - AVUSTURYA
 • Volkshochscule Innsbruck, Innsbruck - AVUSTURYA
 • BBQ Berufliche Bildung gGmbH, Stuttgart - ALMANYA
 • TRIBLI Limeted (Exchange House National Travellers Service), Dublin - İRLANDA
 • CESIE, Centro Studi ed Iniziative Europeo, Palermo - İTALYA
 • Asociación Goiztiri, Barakaldo - Bizkaia - İSPANYA
X

Right Click

No right click