Şehrimde Engel Yok

Şehrimde Engel Yok Projesi; eğitim çağındaki engelli bireylerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonu alanında rehberlik çalışmaları ve sosyal aktiviteler içermekte olup, Samsun’da yaşayan engellilerin iyi bir şekilde sosyal, mesleki ve eğitim alanında entegrasyonunu sağlamayı ve bireysel becerilerini arttırmaya yönelik faaliyetler içermektedir. Engelli bireyler yaşadıkları toplum içinde psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar, engelli ve ailesinin bu durumla yüz yüze gelmesiyle başlamakta zaman geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

Engelli bireyin yaşadığı sıkıntılar ve zorluklar hem aile hem de sosyal çevresinde kendini gösterir. Engellilerin yaşadığı en büyük sıkıntı ayrımcılığa uğramadır. Örneğin, engellilerin üretime katılamaması dolayısıyla işsizlik sorunu yaşaması en temel sorunları olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra temel insani hizmetlerden (eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik, istihdam) fırsat eşitliği temelinde yeterince yararlanamamaları da onların engelli olarak damgalanması, ayrımcılığa uğraması ve dışlanması boyutunda değerlendirilmektedir.

Engelli bireylerin ve ailelerinin sorunlarla yüzleşmesi, verdikleri tepkiler, kabul etme süreçleri, sorunun çözümüne katılmasının yanı sıra, toplumun engellilere bakış açısı, tutum ve davranışları, onların yaşadıkları toplumdan dışlanmalarına yol açan faktörler, fiziksel çevrede karşılaştıkları sorunlar, eğitim ve istihdam alanındaki yaşadıkları güçlükler ve tüm bunların giderilmesi için çeşitli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması’nda da vurgulandığı üzere, engelli bireylerin çeşitli sosyal ve kültürel aktivite, eğitim ve meslek alanlarında danışmanlık hizmetlerinin eksikliği özellikle dikkate çarpmaktadır. Bundan dolayı bir yandan diğer önlemler alınırken, engellilerin eğitimleri sonrasındaki sosyal hayata entegrasyonunun sağlanması, engellilerin mesleki ve eğitim alanındaki katılımının arttırılması ve sosyal ihtiyaçlarına hitap eden projemiz önemli bir yer tutmaktadır.

Projemizde belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile engelli birey, ailelerin ve toplumun konuya olan yaklaşımında pozitif yaklaşım sağlanacaktır. Daha çok engellinin istihdam ve eğitim alanında bireysel becerilerini geliştirmiş olacak; ayrıca engelliler için neredeyse yok denecek kadar az olan etkinliklerin sayısının arttırılması da teşvik edilmiş olacaktır. Proje; Şubat 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olup proje süresi 12 aydır.

Proje süresi: 2014 – 2015
Projenin uygulanacağı yerler: Samsun ve İlçeleri
Proje numarası: 2013-VLK55-011

Proje ortakları

  • Samsun İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
  • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği, Samsun
  • Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi


Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

X

Right Click

No right click