IGtrain

Avrupa da birçok ülkede doğum oranlarının azalması, ortalama ömür süresinin artması ile Avrupa nüfusu hızla yaşlanmaktadır. Bunun önüne geçmek için, emeklilik yaşının yukarıya çekilmesi söz konusudur. Bu uygulamaya geçildiğinde yaşlılar çalışma hayatında daha fazla yer almaya başlayacaktır. Aynı doğrultuda yaşlıların iş bulmaları zorlaşacaktır. Mevcut nüfus değişiminin etkilerinden birisi olarak sosyal dışlanmaya maruz kalma riski, özellikle işçi pazarından ayrılmış daha yaşlı kişilerde, yükselmektedir. Uzun dönem işsizlik ve iş güvensizliği birçok Avrupalı yaşlı için gittikçe artan eşitsizlik ve fakirlik riski oluşturmaktadır.

Bulgaristan( Bimec), İtalya (Coosss Marche), Avusturya (Verein Multikulturell), Portekiz (Waterpolis), Belçika (Partnelia), Türkiye (Mozaik) kurumlarının ortaklarının katılımıyla gerçekleşecek IGTrain projesinde hedeflenen, iş hayatında kuşaklararası öğrenme için ihtiyaç duyulan yeni bir yaklaşımın oluşmasını teşvik etmektir. Bu projede amaç, aktif yaşlanmanın desteklenmesi ve yaşlı yetişkinlerine aşağıdaki fırsatlara ulaşmalarının sağlanmasıdır:

  • İşgücü içerisinde kalma ve tecrübelerini paylaşma,
  • Toplumda aktif rol oynamaya devam etmesidir.

Bu projede, yaşlı nüfus için onların yetenekleri ve uğraşlarına odaklanılacak olup yaşlıların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama katılımları için teşvik ve güvence altına alınmaya çalışılacaktır. Yaşlı vatandaşları ekonomik hayata entegre etme hedefini gerçekleştirmek için yaşlı vatandaşları çalışma alanlarına entegre edecek ve onların bilgilerinden fayda sağlayacak program ve uygulama geliştirmeye çalışılacaktır. Bunun için yapılması hedeflenenler;

Kuşaklar arası becerilerin aktarılmasını sağlamak için, 50 yaş ve üzeri insanlar için yenilikçi bir eğitmen kursu geliştirmektir.
Ayrıca yararlanıcılar ve potansiyel kursiyerlerin tutumlarını etkilemek için ve aynı zamanda yaşlı insanların öğrenme -öğretme anahtar yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla, hayat boyu öğrenmeye yönelik için kurs geliştirilecektir.

Proje kapsamında yapılacak aktiviteler „Hayat boyu öğrenmenin anahtarı“ olarak kullanılacaktır. Proje ortakları, işgücü piyasasında çalışma ortamlarının nasıl yaşlı insanlara uygun hale getirilebileceği ve onların bilgi ve deneyimlerinden nasıl yararlanabileceği üzerine fikirler proje süresince geliştirilecektir. IGTrain projesindeki amaçlarından birisi de yaşlı ve göçmen kurumlarını, politikacıları, sorumluları, uzmanları ve yerel seviyede hedef kitle temsilcilerini bir araya getirmektir.

Proje ortaklarından her birisi, projenin amaçlarını ulaşması için üzerine düşen görevleri yerine getirecek olup projenin sürdürebilirliği sağlamak için meydana getirilecek ürünler; verilecek olan eğitim hakkında temel özellikler için kılavuz, eğitici rehber, pilot eğitimler için uygulanacak değerlendirme raporu, uygulama raporu, faydalanma raporu şeklinde olacaktır. Bütün proje süresince proje ortaklarının düzenli bir şekilde birbirleriyle iletişimi devam edecek, final konferansı ile projenin süreklilik faaliyetlerinin bir süre daha devam ettirilmesi ile proje süreci sona erecektir.

Projemizin yerel faaliyetlerine Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi destek vermektedir.

Proje süresi: 2013 – 2015
Projenin uygulama yerleri: Türkiye, Avusturya, Bulgaristan, İtalya, Belçika ve Portekiz
Proje numarası: 593475-LLP-1-2013-1-BG-GRUNDTVIG-GMP

Proje ortakları

  • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği, Samsun - TÜRKİYE
  • Verein Multikulturell, Innsbruck - AVUSTURYA
  • BIMEC Ltd., Sofya - Bulgaristan
X

Right Click

No right click