Dream of Volunteers III

Projemizle özellikle Samsun ili ve çevresindeki katılımcı gençlerin; mevcut kabiliyet ve becerilerinin geliştirilmesi, yeni kültürler tanıması, farklı kültürlerle birlikte yaşamayı öğrenmelerini hedeflenmektedir. Katılımcı gençler edindikleri birikim ve deneyimleri hayatlarının her aşamasında kullanma fırsatı bulabilecek ve birçok genç için örnek teşkil edecektir. Ayrıca katılımcıların imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle, daha önce yurtdışı deneyimlerinin bulunmaması sebebiyle projemiz, dezavantajlı gençlerin katılımını arttıracaktır.

Çoğu genç gibi Samsun ili içerisinde yaşayan gençler de maalesef yeni kültür, dil, ülke, gelenek ve görenekleri görebilme fırsatı bulamamaktadır. Coğrafi, ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı durumda bulunan bu gençlerimizin; kendilerine yeni vizyon edinebilmesi çokta kolay olmamaktadır. Projemizle gençlerimizin AGH gibi bir fırsattan haberdar olmaları, Avrupalılık kültürünü yakından tanımalarını hedeflemekteyiz. Bu amaç doğrultusunda gençlerimizi kısa dönem olarak Portekiz ve Ermenistan’da 2 ay (59 gün) gibi yurtdışında bulunan STK’larda gönüllü çalışmaları yapmalarını desteklemekteyiz.

Ayrıca projemiz özellikle bölgemizde ve çevre illerde gençlerimiz Avrupa Gönüllü Hizmeti’nin hedefi ve ilkeleri arasında bulunan;

  • Toplumla bütünleşme ve topluma aktif biçimde katılma, istihdam şanslarını artırmalarını ve başkaları ile dayanışma içine girebilmelerini sağlamak için gençlere kültürler arası nitelikte bir yaygın öğrenme deneyimi kazandırmak,
  • Yerel toplulukların gelişimini desteklemek,
  • Yeni ortaklıkların kurulmasını ve ortaklar arasında deneyim ve örnek teşkil edebilecek iyi uygulamaların alışverişini teşvik etmek gibi ilkeler yerine getirilmiş olacaktır.

Proje süresi: 2016 – 2017
Projenin uygulama yerleri: Türkiye, Portekiz, Ermenistan, Karadağ
Proje numarası: 2015-3-TR01-KA105-024761

Proje ortakları

  • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği, Samsun - TÜRKİYE
  • Centro Jovem de Santo Adrião, Braga - PORTEKİZ
  • Yerevani Ajapnyak Varchakan Shrjani Erekhaneri Sotsialakan Hogatsutyan Kentron SNPO, Erivan - ERMENİSTAN
  • Udruzenje Mladih Sa Hendikepom Crnegore, Podgorica - KARADAĞ


Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

X

Right Click

No right click