Compass

Zorunlu eğitimini tamamlamamış yada bunun devamındaki eğitimini yarıda bırakmış gençler sosyal ve iş hayatında dezavantajlı durumuna düşmektedir. Bu nedenle bu proje kapsamında, belirlenecek uygun metodlarla gençlerin kapasite ve kabiliyetinin arttırılması hedeflenmiştir. Uygun ”kariyer yönetimi kabiliyeti” (karar verme ve araştırma becerileri, hedeflerin saptanması ve takip edilmesi) gençlere temel becerilerin kazandırılmasında ve onlara mesleki yaşamlarını bağımsız ve sorumlu bir şekilde düzenleyebilmelerine yardımcı olmalıdır.

Proje çerçevesinde oluşturulan ağ; resmi kurumlar, KOBİ’ler, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarla oryantasyon sürecinde temel hizmet vermektedir. Bu metotlar, eğitsel ve mesleki rehberlik alanında yeni bir yaklaşımı temsil etmektedir.

Gençler için alınacak olan önlem paketiyle, şirketlerin geniş katılımı, İŞKUR, belediyeler ve ticaret odaları gibi ortaklarla yapılacak olan çalışmalar sayesinde ortaya çıkarılacak olan ürünlerin uygulanmasında, konuyla alakalı bilincin arttırılmasına büyük katkı sağlayacaktır. İlgili tarafların katılımıyla gerçekleşecek konsorsiyum, okul, eğitim ve meslek konularında kilit rol gösterecektir. Projenin amacı, gençlerin kariyerlerini planlayıp kendini geliştirebilmesine yardımcı olacak metotlar geliştirmektir. Uygun ”kariyer yönetimi kabiliyeti” gençlere kazandırılması gereken temel becerilerden olup, eğitim ve meslek hayatında da önemli bir rol oynamaktadır.

Bu beceriler:

 • Kendini ifade etme yeteneği (özellikle ilgi alanlarının, yeteneklerin ve isteklerin ifade edilebilmesi);
 • Karar verebilme yeteneği (karar verme sürecinde, birçok noktayı sürece dahil edebilmek);
 • İstenilen bilgileri ulaşabilmek ve onları değerlendirebilmek;
 • Hedef tanımlaması yapabilmek ve bunu takip edebilmek;

Alınacak önlemlerin geliştirilmesiyle birlikte eğitim ve mesleki yönlendirme konularında, gençlerin daha doğru karar verebilmeleri sağlanarak, onların doğru eğitimi ve meslek tercihi yapabilmeleri sağlanabilecektir. Hedef kitlenin eğitim ve mesleki oryantasyon için ihtiyaç duyulan metotlar, deneyimsel eğitim ve daha fazla temel yaklaşımlarla desteklenecektir. Proje çerçevesinde, oluşturulan ağ ve geniş katılım, sürdürülebilir bir stratejinin ve bütünleştirici bir yaklaşımın oluşmasında, eğitim ve mesleki kariyerdeki çıkabilecek zorlukların geçilmesinde önemli bir rol almaktadır. Bu proje, daha önce okulda ve eğitimle negatif tecrübeleri olmuş düşük vasıflı gençlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek, onların ihtiyaçlarına yönelik seçilecek olan uygun modüllerle, motivasyonlarını arttırmak hedeflenmektedir.

Proje süresi: Ekim 2010 – Eylül 2011
Projenin uygulama yerleri: Avusturya, Almanya, Türkiye, Yunanistan ve Slovakya
Proje numarası: 510858-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP

Proje ortakları

 • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği, Samsun - TÜRKİYE
 • Verein Multikulturell, Innsbruck - AVUSTURYA
 • IEIE e.V. (International Education Information Exchange), Stuttgart - Almanya
 • TRIBLI Limeted (Exchange House National Travellers Service), Dublin - İrlanda
 • ANNWIN (Center for Support and Development of Human Potential), Banska Bystrica – Slovakya
 • DIDE PIERIAS (Directorate of Primary & Secondary Education of Pieria), Katerini – Yunanistan
 • Prof. Dr. Gudrun Biffl, Viyana – Avusturya
X

Right Click

No right click