Volunteering for Peace

Program:

Erasmus +

Eylem türü:

Key Action 1
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Referans numarası:

2018-3-ES02-KA105-012105 

Uygulama tarihleri:

01.01.2019 - 31.05.2019

Proje hakkında

'Volunteering for Peace' gençlik çalışanları, eğitimciler ve gönüllüler ve stajyerler arasında aktif olarak yer alan ve seminer konusunu öğrenmek isteyen 18 genç işçiyi bir araya getirmiştir.

Seminerin genel hedefleri:
- Gençlik düzeyinde öğrenme, gönüllülük ve gönüllü hizmet alanında aktif olan gençlik çalışanları ve gönüllü tabanlı STK'lar arasında işbirliğini ve ağ oluşturmayı teşvik etmek.
- Gençlik çalışanları arasında (geniş anlamda) toplumlarındaki bazı acil ihtiyaçlar ve zorluklar, barışla ilgili konular (geniş anlamda) ve gençlerin rolü hakkında gerçek bir fikir ve perspektif alışverişini teşvik etmek.
- Gönüllü gençlere verilen desteği geliştirmek, böylece topluluklarında barışı teşvik eden ve inşa eden yeni faaliyetlerin liderleri olabilmelerini sağlamak.
Seminerin özel amaçları:
- Barış kültürü ve barış eğitiminin temellerini öğrenmek / anlamak ve her bir kuruluşta bunların nasıl uygulanacağını yansıtmak.
- Çatışma yönetimi ve şiddet içermeyen iletişim tekniklerinin temellerini öğrenmek / anlamak ve gönüllüleri yönetirken / desteklerken bunların nasıl kullanılacağı üzerine düşünmek.
- Barış içinde yaşamak ve barışı inşa etmek için belirli yetkinlikleri tanımlamak, geliştirmek ve tanımak için yeni fikirler ve araçlar kazanmak.
- Genç gönüllülere (AGH dahil) yeni eylem fırsatları sunarken daha kapsayıcı, katılımcı, etki ve sonuçlara (sosyal ve öğrenme) odaklanan yeni fikirler ve araçlar kazanmak.

Konsorsiyum

Fundacio Catalunya Voluntaria (Koordinatör)

İSPANYA

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Ortak)

TÜRKİYE

Younet (Ortak)

İTALYA

United Societies Of Balkans Astiki Etaireia (Ortak)

YUNANİSTAN

Sdruzenie Aktivno Balgarsko Obshtestvo (Ortak)

BULGARİSTAN

Mittetulundusuhing Continuous Action (Ortak)

ESTONYA

Association For Sustainable Development Sfera Macedonia Bitola (Ortak)

KUZEY MAKEDONYA

European Association World-Our Home (Ortak)

LETONYA

Pista Mágica - Associação (Ortak)

PORTEKİZ

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.