Positive thinking for N.E.E.Ts and E.S.Leavers Re-engagement

Program:

Erasmus +

Eylem türü:

Key Action 1
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Referans numarası:

2019-1-IT03-KA105-015635

Uygulama tarihleri:

01.09.2019 - 28.02.2021

Proje hakkında

Okuldan erken ayrılma, Avrupa ülkeleri arasında yaygın bir olgudur ve Avrupa eğitim gündemindeki ana zorluklardan birini oluşturmaktadır.

Gençlerin NEET olmaları ya da erken yaşta (ESL) okulu bırakmaları onları toplumdan dışlanma riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Veriler, üst ve orta öğretim eksikliğinin işgücü piyasasına başarılı bir girişin önünde önemli bir engel olduğunu ve NEET olan altı gençten birinin şimdiki ve gelecekteki işsizlik maaşı cezalarıyla stres, dışlanma gibi önemli psikolojik sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir.

Bu proje NEET veya ESL olmanın düşük motivasyon, düşük esneklik, inisiyatif ve proaktivite ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu göz önüne alınarak CSC tarafından dezavantajlı grupların kendilerine olan güvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmak için uygulamaya karar verilmiştir.

Projenin ana hedefleri:
-Gençlik çalışanlarına, NEET'ler ve ESL için etkili bir şekilde mentor olarak hareket etme ve onları topluma yeniden katılımlarında desteklemek, yetkinlikleri ve gerekli araçları sağlamak.
- Gelecekte yapılacak seçimler için öz farkındalık, özgüven ve motivasyonu teşvik ederek NEET'leri ve ESL’leri kendi potansiyellerini ve becerilerini yansıtacak ve keşfedecek şekilde desteklemek.
- Deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşılması ve Erasmus + ağ kurma ve gençlik alanında işbirliği fırsatları konusunda farkındalık yaratmak.

Konsorsiyum

DANILO DOLCI (Koordinatör)

İTALYA

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Ortak)

TÜRKİYE

Einurð (Ortak)

İZLANDA

Pistes Solidaires (Ortak)

FRANSA

Divadlo bez Domova (Ortak)

SLOVAKYA

Eurodynamis (Ortak)

İSPANYA

Centrul European pentru Tineret (Ortak)

ROMANYA

Associação para Costumes Futuros (Ortak)

PORTEKİZ

Izobrazevalni center Geoss d.o.o. (Ortak)

SLOVENYA

Forum Za Slobodu Odgoja (Ortak)

HIRVATİSTAN

Inter Alia (Ortak)

YUNANİSTAN

Center For Intercultural Dialogue Association (Ortak)

KUZEY MAKEDONYA

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.