Perspective Beyond Borders

Program:

Erasmus +

Eylem türü:

Key Action 1
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Referans numarası:

2019-2-MT01-KA105-051279

Uygulama tarihleri:

01.09.2019 - 28.02.2021

Proje hakkında

“Perspective Beyond Borders" Eğitim Kursu çeşitlilik, kültürler arası ve dinler arası diyalog ve dezavantajlı gruplarla çalışma konularında iki aşamalı bir Erasmus + projesidir. Malta, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve ortak ülkelerin yer aldığı Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna`dan 34 gençlik çalışanı ve gençlik liderleri bir araya getirilecektir.
Projede mülteci krizi, farklı kültürler ve dinler arasındaki iletişim, nefret söyleminin ve ırkçı yorumların etkileri, yetkinliklerin geliştirilmesinde bireyler ve gruplarla çalışma konusunda pratik, teorik bilgi ve becerilerin geliştirilmesine odaklanacaktır.

Bu projenin ilk aşaması 15-22 Eylül 2019'da Gürcistan'ın Bakuriani kentinde “Same and different”, ikinci aşama ise 15-22 Kasım 2019'da Malta'nın Dingli kentinde "Co-creating and co-living” olacaktır.

Projenin ilk aşaması olan “Same and Different” şu hedeflere sahiptir:
- Katılımcıların diğer kültürler, ülkeler ve dinler hakkındaki farkındalıklarını ve anlayışlarını artırmak.
- Etkili iletişim ve çatışma dönüşümü için araçlar edinmek.
- Dönüşüm, diyalog ve bağlantı için bir araç olarak çeşitli deneysel açık hava etkinlikleri hakkında deneyim ve temel bilgi edinmek.
- Topluma aktif katılımı teşvik etmek ve Avrupa Vatandaşlığı ve kimliği duygusu geliştirmek için uluslararası ağlar ve bağlantılar kurmak.
Projenin ikinci aşaması olan “Co-creating and co-living” aşağıdaki hedeflere sahiptir:
- Gençlik çalışanlarına ve eğitmenlerine diyalog, çatışma dönüşümü ve bağlantı oluşturma için bilgi ve araçlar sağlamak.
- Mülteci yaşamı ve mültecilerle birlikte çalıştaylar için atölye çalışmaları yaparak deneyim kazanmak.
- Bir çalıştayın nasıl oluşturulacağı ve nasıl tartışılacağı, göçmenlerle nasıl çalışılacağı konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
- Çeşitliliğin dahil edilmesini ve anlaşılmasını teşvik etmek için açık hava aktivitelerine öncülük etme konusunda deneyim kazanmak
- Yaratıcılık ve uluslararası iş birliği geliştirmek.

Konsorsiyum

International Alliance For Integration And Sustainability (Koordinatör)

MALTA

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Ortak)

TÜRKİYE

Sparkles (Ortak)

İTALYA

Ad Astra (Ortak)

UKRAYNA

Creative Youth (Ortak)

ERMENİSTAN

Stödkliniken (Ortak)

İSVEÇ

International Center For Peace And Integration Non-Entrepreneurial (Ortak)

GÜRCİSTAN

Saglam Dusunce Gencler Teskilati Ictimai Birliyi (Ortak)

AZERBAYCAN

Kinoniki Sinetairistiki Epicherisielliniki Symmetochi Neon (Ortak)

RUSYA

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.