Understanding and Critical Media Literacy

Projenin hedef konusu olan medya okuryazarlığı, bireylerin kitle iletişim araçları yoluyla elde edilen bilgileri eleştirel bir yaklaşımla, verilmek istenilen mesajları çözümleme, değerlendirme ve aktarma yeteneği anlamına gelmektedir. Proje kapsamında ulaşılmak istenilen hedef ise her bir proje ortağı ülkesindeki gençleri, çeşitli medya kitle araçlarını doğru bir şekilde okuyan, çözümleyen ve kitle iletişim araçlarından gelen iletilere eleştirel bakabilen bireyler haline getirmektir. Bu kapsamda bazı proje ortağı ülkelerinde gerçekleştirilecek proje haftalarında katılımcı gençler, medya okuryazarlığı hakkında oluşturulan ders planları ile diğer katılımcı gençlerin medya okuryazarlığı konusunda farkındalığını artmasını sağlarken, kendilerinin de konu ile ilgili bilinç düzeylerinin artmasına katkıda bulunacaklardır. Projenin diğer bir amacı ise, farklı ülkelerden gelen gençler arasındaki kültürlerarası iletişimi artırmaktır. Diğer proje ülkelerinde gerçekleştirilecek toplantılar ise, proje çalışanları ve öğretmenlerin proje sürecini detaylı bir şekilde ele alması ve projenin daha görünür olması için atılacak etkin adımlara yönelik fikir alışverişinde bulunma amacına yönelik olacaktır. Katılımcı gençler tarafından gerçekleştirilecek ders planları projenin temel çıktılarından olan kitap içerisinde toplanılacak ve nihai faydalanıcılar ile bir araya getirilmesi sağlanacaktır.

Proje süresi: 2016 - 2019
Projenin uygulama yerleri: İspanya, Estonya, Slovakya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Türkiye, Yunanistan,
Proje numarası: 2016-1-EE01-KA201-017314

Proje ortakları

  • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği, Samsun - TÜRKİYE
  • Hringsjá náms og starfsendurhæfing, İZLANDA
  • Permacultura Cantabria, İSPANYA
X

Right Click

No right click