Vizyon ve misyon

Mozaik 2010 yılında Samsun’da gençlerin ve yetişkinlerin entegrasyonunu sağlamak üzere kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, 2010 yılında kurulmuştur. Mozaik Derneğinin kuruluş amacı, yerelde yaşayan kişileri kültürel ve mesleki ve sosyal entegrasyonunu sağlayarak, yaşam standartlarını yükseltmektir. Kuruluş misyonu olarak bireylerin diğer farklı dezavantajlı gruplarla arasındaki ilişkinin geliştirilmesidir.

Mozaik derneği yereldeki hedefi; genç liderliği, insan hakları, uyuşmazlıkların çözümü, gençler arasında gönüllük, vatandaşlık sorumluluğu, yereldeki demokrasi ve sivil toplum konularındaki bilincin artırılmasıdır. Ayrıca yerelde yaşayan ve Samsun’dan diğer şehir ve ülkelerden gelen kişilere eğitim ve mesleki eğitim konusunda danışmanlık ücretsiz olarak sağlamaktadır.

Mozaik; 2011 yılından itibaren Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında; gönderen, ev sahibi ve koordinatör kuruluş olarak akredite kuruluştur. Bu zamana kadar çeşitli ülkelere gönüllü gönderilmiştir ve farklı ülkelerden kurumumuza gelen gönüllülerimiz bulunmaktadır.