COMPASS

Program:

Life long learning (2007-2013)

Eylem türü:

Leonardo da Vinci
Yenilik kapsamında çok taraflı projeler

Referans numarası:

510858-LLP-1-2010-1-AT-LEONARDO-LMP

Uygulama tarihleri:

01-10-2010
30-09-2012

Proje hakkında

Kültürel, sosyal, dini ve yapısal geçmişleri farklı olan özellikler, azınlıkta olan gençliği ve göçmenler bağımsız eğitim almak ve mesleki seçimler yapmak için gereken temel becerilere sahip olmayan, dezavantajlı bir hedef grup haline getirmektedir. Düşük eğitimli göçmenler ve azınlıktaki gençleri de birçok Avrupa ülkesinde başarılı eğitim ve profesyonel kariyer için yüksek risk grubunu oluşturur ve sonuç olarak bu gençler, birçok eğitim, meslek okulları, üniversite alanlarında veya çıraklık eğitiminde yeterince temsil edilememektedir.
Çoğu zaman, dezavantajlı gençlerin zorunlu eğitim dışında bir eğitimi yoktur veya çoğu zaman eğitimden ayrılırlar. Bu nedenle amaç, gençlerin kendilerini güçlendirmelerini artıracak uygun "kariyer yönetimi becerileri" (karar verme yeteneği, araştırma yeteneği, hedefleri belirleme ve takip etme, yansıtma) gençlerin kariyerlerini bağımsız ve kendi sorumlulukları doğrultusunda şekillendirmelerine yardımcı olan temel becerileri edinmelerini sağlamaktır.

Projenin merkezinde, kentsel ırk oryantasyonunun yenilikçi bir yöntemi vardır: Birkaç hafta boyunca şehir/kasaba boyunca yapılacak bir oryantasyon turu.

Bir "hazine avı oyunu" şeklinde, gençler kariyerlerini veya eğitimlerini tamamlayabilmelidir. Projede kurulan KOBİ'ler, kamu kurumları, ileri eğitim kurumları ve danışmanlık servisleri ağı, oryantasyon için bir temel teşkil etmektedir. Alınan sonuç, eğitim ve kariyer yönelimi için yeni bir yaklaşımı temsil eden aktarılabilir bir yöntemdir.

Konsorsiyum

Verein Multikulturell (Koordinator)

AVUSTURYA

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Ortak)

TÜRKİYE

Exchange House National Travellers Service (Ortak)

İRLANDA

International Education Information Exchange (Ortak)

ALMANYA

Annwin - Center for Support and Development of Human Potential (Ortak)

SLOVAKYA

Διευθυνση Π/Θμιασ & Δ/Θμιασ Εκπαιδευσησ Ν. Πιεριασ (Ortak)

Yunanistan