Tactics - Lifelong Games

Program:

Life long learning (2007-2013)

Eylem türü:

Grundtvig
Yenilik kapsamında çok taraflı projeler

Referans numarası:

518201-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP

Uygulama tarihleri:

01-10-2011
30-09-2013

Proje hakkında

Bugünkü demografik değişikliklerden dolayı, tüm Avrupa vatandaşlarının % 40'ı 55 yaş ve üstündedir. 2020'de tüm vatandaşların yaklaşık yüzde 60'ı 55 yaş ve üstü olacaktır. Öyle ki tıbbi ilerleme sayesinde, çoğu yaşlılar daha uzun, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmektedir. Ancak, bu yaş grubunun önemli bir kısmı engellidir ve engelli bireylerin çoğu, 50 yaş ve üstü olan kişiler (aile üyeleri, gönüllüler) tarafından evde bakılmaktadır.

Hasta akrabalarına bakan aile üyelerinin, özellikle zihinsel yeteneklerin azalması durumunda günlük zorluklarla başa çıkabilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. (kendi özel alanları, gerekli görevleri üstesinden gelebilmek için uygun zamanın olması) Oyunlar nesiller arası öğrenmeyi desteklerken (özellikle ailece) arkadaş ya da gönüllü ziyaretlerini çok daha eğlenceli hale getirir ve bu sayede de bakıcılar için gerekli alan oluşturulmuş olur.

TACTICS, Avrupa'daki yaşlıların bakımı için keyifli çözümler sunmaktadır. Ayrıca TACTICS, az konuşma gerektiren oyunlar sunarak, yaşlı insanların yeni iletişim araçları kurmalarına yardımcı olmaktadır. Bu yüzden, bakım tesislerinde; farklı kültürler, bölgedeki sakinler ve ziyaret eden gönüllüler arasındaki iletişim kolaylaştırılmış ve sosyal izolasyon tehlikesi azaltılmıştır.

Avrupa oyun kültürü, Yaşam Boyu Öğrenmeye düşük düzeyli erişim sağlayarak işlev görmektedir. Mevcut beceriler - gayrı resmi olarak edinilenler - oyun oynayarak daha da gelişme imkanı bulur ve TACTICS, hala bilinen oyunları (çocukluk anılarında) çeşitli kültürlerde, kültürel geçmişleriyle birlikte toplayarak Avrupa'nın farklı yerlerinden tarihi bir hazinenin korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. TACTICS çerçevesinde bakıcılık yapan kişilerin (aile üyeleri, gönüllüler) almış olduğu eğitim, tükenmişlik riskini azaltarak, onların yaşlılara daha uzun süre bakabilmelerini sağlamaktadır.

Konsorsiyum

Verein Multikulturell (Koordinator)

AVUSTURYA

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Ortak)

TÜRKİYE

Exchange House National Travellers Service (Ortak)

İRLANDA

International Education Information Exchange (Ortak)

ALMANYA

Soros International House (Ortak)

LİTVANYA

Asociación Goiztiri Elkartea (Ortak)

İSPANYA

Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa (Ortak)

İTALYA