TANDEM Now! Mentoring through Role Models for Migrant Youth and Youth from Ethnic Minorities

Program:

Life long learning (2007-2013)

Eylem türü:

Leonardo Da Vinci
Yenilik kapsamında çok taraflı projeler

Referans numarası:

LLP-LDV-TOI-12-AT-0017

Uygulama tarihleri:

01-09-2014
31-08-2017

Proje hakkında

Gençler bir kariyer planlaması yaparken aileleri veya yakın çevrelerinde gördükleri başarılı rol modellerinden yararlanır. Bunlar mesleki oryantasyonda yardımcı olabilir ve kişisel gelişime katkıda bulunabilir. Ancak, topluluk içindeki göçmen ve etnik azınlıkların bu rol modellerini kullanma olasılıkları daha düşüktür.

Mentorlar gençleri, kariyerlerinin temeli olarak kendi eğitim deneyimleriyle desteklemektedir. Kültürel alandan ilgili mentorları işe alabilmek için, bu mentorlara uygun eğitim ve destek materyalleri gereklidir. Projeye entegre edilmiş mentorluk yaklaşımı, mentorların yapılandırılmış ve esnek bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Projeye entegre harmanlanmış mentorluk yaklaşımı, mentorların ve öğrencilerin yapılandırılmış ve esnek bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. İnternet ve sosyal medya kullanımı yoluyla, coğrafi veya geçici kısıtlamalar durumunda mentorluk oturumları da yapılabilmektedir.

“TANDEM NOW” projesi en iyi konsept, deneyim ve malzemelerine dayanarak oluşturulmuş ve mentorların eğitimini en iyi uygulama örnekleri ile tamamlamıştır. Geliştirilen ürünler, bölgesel bağlamlara ve göçmen gençlerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır.

Kamu ve sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, (yetişkin) eğitim ve öğretiminde potansiyel çarpanlar, öğretmenler, eğitmenler ve diğer yaşam boyu öğrenme paydaşları, TANDEM NOW metodolojisini kariyer rehberliği ve eğitim programlarına dahil etmeye ilgi duyduklarını ve böylece uzun vadeli finansal güvenlik için hala bir umut olduğunu belirtmiştir.

Konsorsiyum

Verein Multikulturell (Koordinator)

AVUSTURYA

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Ortak)

TÜRKİYE

Asociación Goiztiri Elkartea (Ortak)

İSPANYA

CESIE (Ortak)

İTALYA

BBQ Berufliche Bildung gGmbH (Ortak)

ALMANYA

Exchange House National Travellers Service (Ortak)

İRLANDA