IG TRAIN - Training to Train Intergenerational Transfer of Knowledge on the Workplace

Program:

Life long learning (2007-2013)

Eylem türü:

Grundtvig
Yenilik kapsamında çok taraflı projeler

Referans numarası:

539475-LLP-1-2013-1-BG-GRUNDTVIG-GMP

Uygulama tarihleri:

01-10-2013
30-09-2015

Proje hakkında

Avrupa'da işsizlik Mayıs 2012'de 25 milyon kişiye ulaşmıştır. Uzun vadeli işsizlik büyük bir sorundur ve yaşlı işçiler için ise uzun vadeli işsiz kalma riski çok yüksektir. Aynı zamanda, Üye Devletler işgücü piyasasından erken çıkmayı azaltmak için bazı önlemler almaktadır.

Kısacası yetişkin insanlar (50+):
• İş gücünün daha büyük bir parçası oluyorlar;
• Daha sonraki yaşlara kadar çalışmaları gerekiyor;
• İş bulmaları giderek daha zor hale geliyor.

50 yaş üstü insanlar, okulda öğretilmeyen ve 30 yıldan fazla iş tecrübesiyle edindikleri bilgi, beceri ve deneyime sahiptir. Genellikle, deneyimlerini yeni nesillere aktarmada temel yeterliliğe sahip değillerdir, bu yüzden tavsiyelere açıktırlar. Ortaklar, iş başında nesiller arası bilgi aktarımı becerisi kazandıran, 50+ yaş üstü insanlar için eğitimcinin-eğitilmesi kursu geliştireceklerdir. Eğitim test edilecek ve kursiyerlerin bir kısmı, ortaklarının danışmanlık ve koçluk yardımlarıyla birlikte çalıştıkları kuruluşlarda meslek içi eğitim programları uygulayacaklardır.

Böylece proje, 50 yaş üstü çalışanların eğitim becerilerini geliştirecek ve işverenleri deneyimli personelinin değerine ikna etmeye yardımcı olacaktır. 50 yaş üstü çalışanlar, işyerindeki genç çalışanlara, şirket işleyişi ve kültürüne özgü bir dizi beceriyi aktarabileceklerdir ve hem şirketin gelecekteki gelişimine hem de gençlerin iş entegrasyonuna değer katacaklardır.

Konsorsiyum

Verein Multikulturell (Koordinator)

AVUSTURYA

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Ortak)

TÜRKİYE

Cooss Marche Onlus - Soc. coop. p.a. (Ortak)

İTALYA

Waterpolis, SA (Ortak)

PORTEKİZ

Partenalia aisbl (Ortak)

BELÇİKA