Understanding and Critical Media Literacy

Program:

Erasmus +

Eylem türü:

Key Action 2
Stratejik Ortaklıklar
Okul Eğitimi

Referans numarası:

2016-1-EE01-KA201-017314

Uygulama tarihleri:

01-09-2016
31-08-2019

Proje hakkında

Projenin temel amacı, öğrencilerin medya okuryazarlıklarını genişletmek için temel araçlar oluşturmak (örneğin, ders planları, çalışma kâğıdı ve materyalleri içeren web sitesi), yaklaşımlar geliştirmek, onları daha özgüvenli ve eleştirel düşünürler olma ve medya kullanma konusunda gerekli becerileri edinmelerini sağlamaktır.

Proje, çeşitli alanlarda organizasyon türlerini temsil eden Avrupa ülkelerinden 9 ortağı içerdiği için medya okuryazarlığındaki geniş çaplı küresel sorunların hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin bakış açılarından her türlü kitle iletişimine yönelik olarak ele alma eğilimindedir.

Proje süresince, tüm ortak ülkelerde 3 uluslararası proje ekibi toplantısı yapılacak ve öğretmenler için kısa süreli ortak personel eğitimi etkinlikleri olarak 3 Eğitim Atölyesi düzenlenecektir. Ortak kuruluşlarda proje sonuçlarının en iyi şekilde temsil edilebilmesi için katılımcılar seçilecektir. Ortak kuruluşlar, okullardaki akranlarına geri bildirimde bulunabilmeleri için mümkün olduğu kadar çok sayıda farklı öğrencinin katılımını sağlayacaktır.

Konsorsiyum

Hiiumaa Gümnaasium (Koordinator)

ESTONYA

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Ortak)

TÜRKİYE

Istituto Istruzione Superiore Castelnovo Ne Monti (Ortak)

İTALYA

Hermanos De Las Escuelas Cristianas (Ortak)

İSPANYA

Liceul Tehnologic "Toma Socolescu" (Ortak)

ROMANYA

3 Gymnasio Kalamatas (Ortak)

YUNANİSTAN

Gimnazija A. G. Matosa Djakovo (Ortak)

HIRVATİSTAN

Soukrome Osmilete Gymnazium Dino-High School, S.R.O. (Ortak)

ÇEKYA

Edu4U (Ortak)

SLOVAKYA