Emotional Management Guide for Adult Training

Program:

Erasmus +

Eylem türü:

Key Action 2
Stratejik Ortaklıklar
Yetişkin Eğitimi

Referans numarası:

2017-1-IS01-KA204-026527

Uygulama tarihleri:

02-10-2017
01-10-2019

Proje hakkında

Bu stratejik ortaklığın temel amacı, Yetişkin Eğitimi için Duygusal Yönetim Kılavuzunun yazılması, yayınlanması, tercüme edilmesi ve ayrıntılı bir şekilde dağıtılmasıdır. Bu rehber, yetişkin eğitmenlerin duygusal çalışmalarında ihtiyaç duydukları yetkinlikleri, öğrencilere göre artırabilme, pedagojik kılavuz verme, aktif dinleme, duygusal boşalım ve yetişkin gruplarla birlikte aldıkları baskılar ve kötü muamele konusunda çalışmak için diğer stratejileri geliştirmelerinde faydalı olacaktır.
Projenin sonuçlarının yaygınlaştırılması (İzlandaca ve İspanyolca dillerinde rehber, Türkçe öğretim birimi ve sonuçların sunulacağı konferansların özet videosu) ve duygusal eğitimdeki kapasite geliştirme yoluyla yetişkin eğitimi kalitesinin artması hedeflenmektedir.

Projenin Hedefleri
• Yetişkin eğitmenler üzerinde yaygın eğitim için temel duygusal yönetim araçlarını kullanmak.
• Kaliteli bir eğitim elde etmek için, eğitim kararlarında, ilgili konuların duygusal sorunların uygunluğuyla ilgili farkındalığı arttırmak.
• Yetişkinlerle iş uygulamalarında duygusal yönetim, yetişkinlerin öğrenme kalitesinde, kapsayıcı eğitiminde ve gelecekteki istihdam edilebilirliklerinde doğrudan etkisi ile ilgili yenilikçi gelişmeleri tanıtmak.
• Online ve iş yerinde ağ oluşturma yoluyla, katılımcı kuruluşların duygusal yönetim hakkındaki bilgilerini geliştirmek.
• Duygusal bağlamda gelecekteki diğer uzun vadeli kolektif projeler için temel kurmak.


Katılan kuruluşlar için uzun vadeli etki, duygusal eğitimin zorluğu, yüksek kaliteli eğitim, akademik ve profesyonel başarı aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve kişisel bütünlüğüyle yüzleşen işçilerimize ve eğitmenlerimize duyulan büyük güveni içerir. Ek olarak, aynı zamanda gelecekteki projelerde de kullanılabilecek duygusal eğitim ile ilgilenen uluslararası bir organizasyon ağının oluşturulmasına katkıda bulunacak ve proje boyunca temaslar paylaşılacaktır.

Sonuçların yaygınlaştırılması yoluyla, temel eğitim paydaşlarının bilgilendiril ve duygusal konular kesinlikle tüm eğitim alanlarında dikkate alınır. (Yaygın eğitimden eğitim mevzuatına kadar) Bu nedenle, projeye katılan kuruluşlar, eğitim alanındaki farklı paydaşlar arasında bağlantılar yaratan kilit aktörler olarak rollerinin etkisini genişleten daha büyük bir Avrupa katılımına sahip olacaktır.

Konsorsiyum

Hringsjá náms- og starfsendurhæfing (Koordinator)

İZLANDA

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Ortak)

TÜRKİYE

Asociación cultural y medioambiental Permacultura Cantabria (Ortak)

FRANSA