CASEBOOK

Program:

Erasmus +

Eylem türü:

Key Action 2
Stratejik Ortaklıklar
Yetişkin Eğitimi

Referans numarası:

2014-1-AT01-KA204-000973

Uygulama tarihleri:

01-09-2014
31-08-2017

Proje hakkında

Göçmenlerle çalışan "CASEBOOK Kariyer Rehberliği Uygulayıcıları" projesi, yetişkin göçmenlere verilen kariyer rehberliği hakkında bir dizi ek araç üretip, kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik bir kitap geliştirerek, düşük vasıflı göçmenlerin dahil edilme sürecini kolaylaştırmak amaçlanmıştır.

Bunlardan biri kariyer danışmanları ve sosyal hizmet uzmanlarına, diğeri ise kariyer danışmanları ve sosyal hizmet uzmanlarının eğitmenlerine ve ek vakalar için web tabanlı bir depoya yönelik iki E-ders olmak üzere planlanmış ve öğrenim için bilgilendirme kılavuzunun kullanımına ilişkin bir ön çalışma da geliştirilmiştir.

Bu proje, Türkiye, Avusturya, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık merkezli göçmenlerin desteklenmesi ve entegrasyonunda aktif olan ve göçmenlere odaklanan diğer projelerde, iş birliğinin yapıldığı bir kuruluş ağı tarafından sunulmuştur. Tüm ortaklar, göçün önemli ancak farklı özelliklere sahip olduğu ülkelere aittir.

Konsorsiyum

Verein Multikulturell (Koordinator)

AVUSTURYA

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Ortak)

TÜRKİYE

Elan Interculturel (Ortak)

FRANSA

Oxfam Italia Onlus (Ortak)

İTALYA

Merseyside Expanding Horizons Limited (Ortak)

BİRLEŞİK KRALLIK