POLYGLOT - Multilingual Education in Preschool Age

Program:

Erasmus +

Eylem türü:

Key Action 2
Stratejik Ortaklıklar
Yetişkin Eğitimi

Referans numarası:

2014-1-AT01-KA204-000973

Uygulama tarihleri:

01-09-2014
31-08-2017

Proje hakkında

Polyglot'ın temel amacı, eğitimcilere ve ebeveynlere okul öncesi iki dilli eğitim için web tabanlı Açık Eğitim Kaynakları (OER) kullanmalarına yardımcı olan bir metodoloji ve araçlar geliştirmektir. Polyglot, ebeveynlere ve öğretmene, çocukların ikinci bir dil öğrenmesine yardımcı olacak araçlar sağlamıştır.

Avrupalıların %50'den fazlası iki dilli ya da çok kültürlü ve çok dilli bir çevrede yaşamaktadır. Projede yer alan birçok okulun çok dillilik konusunda farklı deneyimleri vardır ve bu proje, çok sayıda öğretmen ve öğretmen eğitimcisin, projenin hedef grubundaki çocuklar için dil eğitimine yenilikçi bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olmuştur.

Proje, Avusturya, İtalya ve Bulgaristan'daki anaokullarını yöneten veya onlarla iş birliği yapan kuruluşlardan oluşan bir konsorsiyum (İtalya ve Türkiye) ve öğrenme için ICT metodolojilerini (CY) kullanma konusunda uzmanlaşmış araştırma kuruluşu tarafından sunulmaktadır.

Projenin ürünlerinin geliştirilmesi ve test edilmesi aynı anda 6 ülkede gerçekleştirilmiştir. Bulgaristan (özel anaokulu “Leonardo da Vinci”), Avusturya (özel anaokulu “Kindervilla”), İspanya (özel anaokulu “Baby Erasmus”) ve ayrıca STK'lara katılan, ancak seçtikleri iki anaokulu ile çalışan İtalya, Türkiye ve Kıbrıs'tan ortaklar tarafından katilim sağlanmıştır. POLYGLOT, bu anaokullarındaki çocukların eğitimcilerin ve ebeveynlerin desteği ve OER'lerin kullanımı yoluyla dil yeterliliklerini geliştirmelerine yardımcı olmuştur.

Projenin hedef grupları ve ilgili paydaşları, okul öncesi eğitim öğretmenleri, ebeveynler ve çocuklar ile erken dil sorununa veya göçmen veya çok dilli çocukların Avrupa toplumlarına dahil edilmesine ortak olan diğer herhangi bir kurum veya kişiyi kapsamaktadır.

Konsorsiyum

Verein Multikulturell (Koordinator)

AVUSTURYA

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Ortak)

TÜRKİYE

Elan Interculturel (Ortak)

FRANSA

Oxfam Italia Onlus (Ortak)

İTALYA

Merseyside Expanding Horizons Limited (Ortak)

BİRLEŞİK KRALLIK