3STEPS - Fostering Education and Inclusion of Disadvantaged Refugee and Migrant Learners

Program:

Erasmus +

Eylem türü:

Key action 3
Politika reformuna destek
Sosyal içerme

Referans numarası:

612176-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Uygulama tarihleri:

15.01.2020 - 14.01.2023

Anahtar kelimeler:

Social inclusion and common values: the contribution in the field of education and training

Proje hakkında

Avrupa Komisyonu'na göre, genç neslin yaklaşık %20'si okuryazarlık, matematik, fen ve teknoloji alanlarında gerekli temel becerilerle donatılmamıştır. Göçmenler ve mülteciler ise Avrupa Birliği eğitim sistemlerinde en dezavantajlı olan gruptur. Ülkeye yerleşmelerinden sonra, kendi okul ve eğitim kurumlarındaki deneyimleri, Avrupa Birliği'ndeki eğitim sistemlerinin farklılık göstermesi sebebiyle göçmenler, mülteciler ve onların öğretmenleri ya da eğitmenleri için süreç genellikle daha zorlu geçer. Dezavantajlı grup dahilinde olan göçmenler ve mülteciler ev sahibi toplumda erken çocukluk döneminden itibaren yasasa bile dil becerileri ve eğitim sistemi içindeki irk ayrımı nedeniyle kişisel gelişim konusunda diğerleriyle ayni muameleyi görmedikleri bilindiğinden ne kadar erken bir eğitim düzenine sahip olurlarsa o kadar iyi bir gelişim gösterecektir. Aksine alacağı eğitim ne kadar gecikirse diğer öğrencileri yakalamaları bir o kadar zorlaşır ve yasal prosedürler içinde sikişip kaldıkları için zorunlu eğitim yaşını kaçırır ve temel becerilerden yoksun kalmaya devam eder.

Proje öncelikle eğitim ve mesleki gelişime yönelik yoğun bir desteğe ihtiyaç duyan ve diğerlerine yetişmeye çalışan, okuryazarlık, matematik ve dil becerilerinden yoksun göçmenler ve mültecilerle çalışan öğretmenleri ve eğitimcileri hedef alarak yukarıda belirtilen zorlukların bazılarına değinmeyi amaçlamaktadır.

Konsorsiyum

Verein Multikulturell (Koordinator)

AVUSTURYA

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Ortak)

TÜRKİYE

Asociación Caminos (Ortak)

İSPANYA

Association Des Agences De La Democratie Locale (Ortak)

FRANSA

CESIE (Ortak)

İTALYA

Symplexis (Ortak)

YUNANİSTASN