Casebook

Göçmenlerle çalışan "CASEBOOK Kariyer Rehberliği Uygulayıcıları" projesi, yetişkin göçmenlere verilen kariyer rehberliği hakkında bir dizi ek araç üretip, kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik bir kitap geliştirerek, düşük vasıflı göçmenlerin dahil edilme sürecini kolaylaştırmak amaçlanmıştır.

Bunlardan biri kariyer danışmanları ve sosyal hizmet uzmanlarına, diğeri ise kariyer danışmanları ve sosyal hizmet uzmanlarının eğitmenlerine ve ek vakalar için web tabanlı bir depoya yönelik iki E-ders olmak üzere planlanmış ve öğrenim için bilgilendirme kılavuzunun kullanımına ilişkin bir ön çalışma da geliştirilmiştir.

Bu proje, Türkiye, Avusturya, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık merkezli göçmenlerin desteklenmesi ve entegrasyonunda aktif olan ve göçmenlere odaklanan diğer projelerde, iş birliğinin yapıldığı bir kuruluş ağı tarafından sunulmuştur. Tüm ortaklar, göçün önemli ancak farklı özelliklere sahip olduğu ülkelere aittir.

Proje ortakları

  • Verein Multikulturell (Avusturya), Koordinatör

  • Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (Türkiye), Ortak

  • Elan Interculturel (Fransa), Ortak

  • Oxfam Italia Onlus (İtalya), Ortak

  • Merseyside Expanding Horizons Limited (Birleşik Krallık), Ortak

Proje koordinatörü

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Proje türü

Key Action 2
Stratejik Ortaklıklar
Yetişkin Eğitimi

Proje numarası

2014-1-AT01-KA204-000973

Proje süresi

01.09.2014 - 31.08.2017


The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği
Mozaik Human Resources Development

 

Esenevler Mahallesi, Atatürk Bulvarı
Örnek Apartmanı 137/2
TR55200 Samsun

Tel.: +90 362 233 50 55
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hareketlilik: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2020 Mozaik Human Resources Development