Büyük Bir Aile ve Süper Fikirler

Mozaik

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği; mesleki, sosyal ve kültürel konularda eğitim çalışmaları yapmak, çesitli projeler geliştirmek, uygulamak ve ortaklıklar sağlamak amacıyla 2010 yılında Samsun’da kariyer hayatına başlamıştır. 2010 yılından bu yana ulusal ve uluslararası gerçekleştirdiği projelerle kendisini kanıtlamış ve adından söz edilen derneklerden biri olmayı başarmıştır.

Vizyon

Vizyonumuz ulusal ve uluslararası alanlarda dezavantajlı durumda bulunan bireylere yönelik ulusal ve uluslararası platformlarda daha çok proje geliştirmek, uygulamak, bireyler arasında mesleki, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi üzerine kuruludur.

Misyon

Misyonumuz dezavantajlı durumda olan bireylerin yaşamlarını zenginleştiren ve yeni bir gelecek yaratarak sosyal refaha katkıda bulunan yenilikçi projeler ve ortaklıklarla dünyaya ilham kaynağı olmaktır.

2010 yılından bu yana neler mi yaptık...

52

Proje

47

Uluslararası kurumla işbirliği

387

Gönüllü Genç

Ekibimiz

Ömer Düzgün

Yönetim Kurulu Başkanı

Olcay Belli

Araştırma Projeleri

Ayça Zifiryemez

Hareketlilik Projeleri

Ülkü Atabey

Proje asistanı

Ekibimizin bir parçası mı olmak istiyorsun...

Mozaik Derneği'nin çalışmalarına destek vermek ve projelerde deneyim kazanmak isterseniz, bizimle iletişime geçmeniz yeterli.

Mozaik Derneği'nin Çalışma Konuları ve Biçimleri

Mozaik derneği mesleki, sosyal ve kültürel konularda eğitim çalışmaları yapmak, bu konuyla ilgili ücretsiz kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek, danışmanlık yapmak, çeşitli projeler geliştirmek, uygulamak ve bu çerçevede proje ortaklıkları oluşturmak, insanlar arasında mesleki, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amacı ile kurulmuştur.

 • Toplum içerisinde yer alan; genç, yaşlı; kadın; engelli ve dezavantajlı durumda bulunan topluluklar arasında mesleki, eğitim, sosyal ve kültürel entegrasyonun sağlanması için çalışmalar yapmak; bu konularla ilgili çeşitli projeler geliştirmek, uygulamak ve ortaklıklar kurmak; 

 • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek; 
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, 
dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, 
dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak; 

 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, 
demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek; 

 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt 
dışından bağış kabul etmek;
 • 
Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari 
ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek; 

 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel 
tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek;
 • 
Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, 
konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür 
etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak; 

 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya 
vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek; 

 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya 
kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak; 

 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak; 

 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıarın Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek;
 • 
Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak;
 • 
Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar 
oluşturmak; 

 • Tüm ulusal ve uluslar arası hibe programlarına proje hazırlamak ve uygulamak. 

İletişim

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği

İstasyon Mahallesi, Tahsildar Sokak No:2
TR-55060 İlkadım
Samsun

Tel.: +90 362 233 50 55
E-Maik: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.